250 éves a magyar testőrség

320 Ft

Termék azonosító: 2010040010011-

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a 250 évvel ezelőtt alapított Magyar Testőrséget. Mária Terézia magyar királynő elhatározása alapján 1760. március 1-jén a vármegyéket köriratban szólították fel a magyar testőrség megalakítására. A vármegyék fiatal nemesifjakat küldtek Pozsonyba, a Magyar Nemesi Testőrség megalakításának színhelyére. A szeptember 27-én felesketett gárdát október 4-én mutatták be Bécsben a királynőnek. Az első testőrkapitány 1760-62 között gróf Pálffy Lipót tábornagy volt, aki tábornoki rangú kapitánya volt a testőrségnek. 12 tiszt különböző szintű parancsnoki feladatokat látott el, mint testőr alkapitány, őrmester és alőrmester. A 120 testőr alhadnagyi, vagy hadnagyi rangot kapott. Szolgálatukat 20-40 fős egységgel látták el a bécsi udvarban, ahol az uralkodói udvar kivonulásain díszes kíséretet alkottak. A királyi család magyarországi tartózkodási helyén – a budai várban – gyakran teljesítettek díszszolgálatot. Szabadidejükben gyalog és lovon végeztek katonai gyakorlatokat. Nyelveket, humán és reál ismereteket, vívást és udvari táncokat tanultak. Szolgálati idejük letöltését követően képzett és az udvari életben járatos nemesekként pályázhattak az udvari és vármegyei hivatalokra. Díszes, magyaros motívumokat tükröző öltözetük fő színei a vörös, a zöld és a sárga volt. Ezt egészítette ki ezüst csattal a vállon átvetett párducbőr. 1849-ben I. Ferenc József császár megszüntette a testületet, de koronázásakor Magyar Királyi Nemesi Testőrség néven ismét megszervezték. 1904-től a Magyar Királyi Darabont Testőrség látott el szolgálatot a budai várban. A két testület 1918-ig működött. 1920-ban Horthy Miklós kormányzóvá választása után szervezték meg a Magyar Királyi Testőrséget, mely megőrizte a korábbi testőrségek hagyományait és a kor követelményeinek megfelelően látta el a napi szolgálatot és a díszelgéseket. 1946-tól 1949-ig működött a Köztársasági Elnök Testőrsége és a Nemzetgyűlési őrség. 1958-ban szervezték meg a BM Kormányőrsé-get, amely ellátta a párt- és állami vezetők, külföldi delegációk védelmét, az állam működése vonatkozásá-ban kiemelkedően fontos épületek őrzését, az állami ünnepek és más protokolláris események alkalmával a díszelgő szolgálatot is. A Köztársasági őrezred 1990-től hasonló feladatkörrel, kisebb mértékű névváltozta-tásokkal végzi az előd szervezetek feladatait. 1992-től hagyományőrző egyenruhában teljesítenek díszszolgálatot. 2000. január 1-jétől átvették az Országház kupolatermében elhelyezett koronázási jelvények őrzését. (Forrás: Fazakas László írása a Magyar Testőrségről) A bélyegkép bal oldalán a Magyar Testőrség egykori, jobb oldalán pedig mai egyenruhája látható. A bélyegkép előterében a Magyar Testőrség emblémája, hátterében pedig a Budai vár részlete tűnik elő. A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon a Budai vár látképe és a bélyegképen is látható embléma ismétlődik. Az alkalmi bélyegzőn az embléma stilizált rajza található.

Típus alkalmi bélyeg
Rövid leírás A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a 250 évvel ezelőtt alapított Magyar Testőrséget.
Gyártó nyomda Állami Nyomda
Kiadás éve 2010
Kibocsátás időpontja 2010. március 1.
Perforációs méret 40 x 30 mm
Példányszám 35000
Téma évforduló
Tervező Svindt Ferenc
Bélyegzett/Postatiszta postatiszta