Magyar vöröskereszt

105 Ft

Termék azonosító: 2010051010031-

"A felárból befolyó összeget – értékesített bélyegenként 55 Ft-ot – a Magyar Posta a Magyar Vöröskereszt javára évente egy alkalommal utalja át, melyet az Alapítvány saját belátása szerint használ fel. Magyarországon 1881-ben alakult meg a Magyar Szent Korona Országai Vöröskereszt Egylete, amely vállalta szükségkórházak, sebesültszállító oszlopok felállítását, tábori kórházak utánpótlását, sebesültek és beteg katonák ellátását. A balkáni háborúban, majd az első világháborúban egészségügyi ellátó szolgálatot láttak el, de ők értesítették az elesett és sebesült katonák, hadifoglyok ügyében a hozzátartozókat. A két világháború között létrehozták az elsősegélynyújtó állomásokat, a balatoni 16 viharjelző állomást, a dunai vízimentő és viharjelző szolgálatot. Kiépült a légi mentő-, elsősegély-betegszállító szolgálat, a szociális segélyező rendszer. A második világháború kapcsán is nőtt a feladatok száma: kisegítette a honvédség egészségügyi szolgálatát, kórházakat, kórházvonatokat, majd 1939-ben Véradó Központot működtetett. A háború után az Ideiglenes Nemzeti Kormány felismerte a Vöröskeresztben rejlő lehetőségeket, így 1948-ban már 228 intézménnyel rendelkezett, ami több tízezer fő egészségügyi és szociális ellátását tette lehetővé. Az intézményeket azonban 1949-ben államosították, és 1951-ben egészségügyi egyesületté minősítették. Fő feladatait az egészségügyi felvilágosításban, elsősegély oktatásában és a véradók szervezésében jelölték meg. Az 1956-os forradalom idején a nemzetközi segélyszállít-mányok, egészségügyi felszerelések elosztását végezte. Önállóságát 1957 tavaszán kapta vissza. Feladata az egészségügyi ismeretterjesztés, véradásszervezés, ápolónőképzés, polgári vé-delemmel való együttműködés, az ifjúság körében végzendő szervezés és az üzemekben vöröskeresztes szervezetek létrehozása volt, mely később bővült mozgássérült gyermekek táboroztatásával, családgondozói szakszolgálat, véradó központok és szociális otthonok létrehozásával. 1988-tól a romániai, majd az NDK állampolgárok, később a délszláv háború menekültjeinek ellátása jelentett kiemelt munkát. Mai feladatai részben a hagyományos programokra, részben az új társadalmi szükségletekre épülnek, úgymint a szociális ellátó rendszer, ifjúsági egészségnevelés, véradásszervezés, az elsősegélynyújtás oktatása, a bel- és külföldi katasztrófa-segélyezés és mentés, a keresőszolgálat. A bélyegkép főmotívuma a Vöröskeresztet jelképező – parányi bélyegek alkotta – egyenlő szárú kereszt. A bélyegképen megtalálható a Magyar Vöröskereszt logoja is. A felár összege (55 Ft) bérmentesítésre nem használható! "

Típus forgalmi bélyeg
Rövid leírás A Magyar Posta feláras forgalmi bélyeg kibocsátásával hívja fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt munkájára.
Gyártó nyomda Állami Nyomda
Kiadás éve 2010
Kibocsátás időpontja 2010. március 1.
Perforációs méret 26 x 33 mm
Téma jótékonyság
Tervező Elekes Attila
Bélyegzett/Postatiszta postatiszta