200 éves a pécsi Pannon Filharmonikus zenekar

450 Ft

Termék azonosító: 2011170060012-

"A pécsi Pannon Filharmonikusok a város gazdag zenei múltjának legjelentősebb képviselői. A zenekar jogelődje a Bécsből 1807-ben áttelepült Mozart-kortárs és Haydn-tanítvány Lickl György által 1811-ben alakított Zeneművész Társaság (Tonkünstler Sozietät), mely 1811. december 9-én adta első hangversenyét. Az alsó-ausztriai Lickl Györgyöt a XIX. század elején már Bécs ünnepelt zeneszerzőjeként ismerték. A pécsi püspök 1806-ban regens chori állást ajánlott számára. Letelepedésével a város zenei élete intenzív fejlődésnek indult. Az évek során bécsi zenészek szerződtek ide, s hamarosan Ma-gyarország legjobb zenekara jött létre. Az 1830-as évek közepén operaelőadásokra is sor került. A szimfonikus zenekar „Szabad Királyi Pécs Városi Zenekar” néven adta hangversenyeit. A hagyomá-nyokat folytatva 1871-ben megalakult a Pécsi Zene-egylet Zenekara, mely a XX. század közepéig magas színvonalon elégítette ki a város lakosságának zenei igényeit. A világháborút követő visszaesés után létre-jött a Pécsi Szimfonikus Zenekar, mely 1951. március 6-án adta első hangversenyét. 1956. szeptember 1-jén – az Országos Filharmónia szerepvállalásával – kezdte meg működését a Pécsi Filharmonikus Ze-nekar. A Pécsi Szimfonikus Zenekar, mint önálló művészeti intézmény 1984-ben alakult meg, fenntar-tója azóta is Pécs Megyei Jogú Város. 2003. szep-tember 1-jétől az együttes széles spektrumú felada-tait – mely magába foglalja Pécs és a Dél-dunántúli Régió hangversenyéletét, valamint a Pécsi Nemzeti Színház zenés darabjaiban való közreműködést – két művészeti együttes: egy 73 fős hangversenyze-nekar és egy 22 fős Szimfonietta látja el. A szakmai megújulás és minőségi váltás lehetőségét a kiváló művészeti irányítású két évtizedes koncepciózus munka, valamint az együtteshez az elmúlt évtized-ben szerződött kimagasló képességű művészek ad-ják. 2004. január 1-jétől új arculattal, és új elneve-zéssel, Pannon Filharmonikusok néven folytatja munkáját. (Forrás: pfz.hu) A bélyegképen a Pannon Filharmonikusok logoja, illetve az alapító Lickl György portréja alkot szerves egységet. Az alkalmi boríték rajzán a pécsi Kodály Központ épülete és hangversenyterme, valamint Lickl György egy kottarészlete látható. Az alkalmi bélyegző főmotívuma Lickl György aláírása."

Típus alkalmi bélyeghez tartozó FDC
Rövid leírás A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával kö-szönti a pécsi Pannon Filharmonikusok bicentenáriumát.
Gyártó nyomda Pénzjegynyomda Zrt.
Kiadás éve 2011
Kibocsátás időpontja 2011. június 2.
Téma évforduló
Tervező Domé Eszter
Bélyegzett/Postatiszta bélyegzett