Tihanyi Bencés Apátság

720 Ft

Termék azonosító: 2012193060012-

A blokk bélyegképén madártávlatból a Tihanyi Bencés Apátság épületegyüttese látható. A keretrajz jobb oldalán az oltár részlete, alsó részén balra az altemplom, jobbra pedig az alapító okirat képe található. A sorszámozott blokkhoz tartozó alkalmi borítékon a balaton látképe, az alkalmi bélyegzőn pedig az épületegyüttes sziluettje tűnik elő. A tihanyi bencés monostort I. András király 1055-ben alapította Szent Ányos és Szűz Mária tiszteletére. A hagyomány szerint Szent Ányos Orléans püspökeként imáival megmentette városát Attila hunjainak dúlásától, így tiszteletét a francia uralkodók évszázadokon át gondosan ápolták. Nem tisztázott, miként került a szent tisztelete hazánkba, de bizonyosan az alapító királlyal hozható kapcsolatba. A középkori kolostor napjainkra szinte nyomtalanul eltűnt. Az alig tizenegynéhány kőfaragvány és a szinte érintetlenül ránk maradt XI. századi altemplom fennmaradása minden bizonnyal az itt eltemetett I. András tiszteletéhez kapcsolható. Később, a török támadások miatt a szerzetesi élet megszűnt Tihanyban, a kolostorba katonák költöztek. Az épületegyüttes végvárrá vált, védelmi szempontok szerint átalakították. A török elleni felszabadító háborúk után a királyi kamara a felszabadított területeken álló birtokokat csak ún. fegyverváltság kifizetése után adta vissza egykori tulajdonosaiknak. Tihanyért ezt a Magyarországi Bencés Rend nem tudta kifizetni, így 1702-ben az ausztriai Altenburg Bencés Apátság tulajdonába került. A Pannonhalmi Bencés Apátság 1716-ban vásárolta vissza. A templomot 1754-ben ideiglenesen, majd 20 évvel később véglegesen is felszentelték. 1786-ban II. József rendelete alapján a szerzeteseknek el kellett hagyniuk kolostorukat, csak egyetlen szerzetes maradhatott, aki ellátta a plébániai feladatokat. A rend tagjai 1802-ben térhettek vissza Tihanyba. 1889-1890 között az épületegyüttest teljesen felújították. 1950-ben ismét el kellett hagyniuk a szerzeteseknek a rendházat. A plébánia megmaradt, a rendházba először szegényház, később múzeum költözött. A Bencés Rend 1990-ben térhetett vissza Tihanyba, de a kolostor-együttest csak 1994-ben kapták vissza. 1992-ben elindult a templom belső restaurálása, amely 1996-ra fejeződött be. 1996-ban megkezdődött a kolostor teljes felújítása.

Típus alkalmi bélyeghez tartozó FDC
Rövid leírás A Tihanyi Bencés Apátság önállóvá válásának tiszteletére a Magyar Posta alkalmi bélyegblokkot bocsát forgalomba.
Gyártó nyomda Pénzjegynyomda
Kiadás éve 2012
Kibocsátás időpontja 2012. október 26.
Téma évforduló,vallás
Tervező Baticz Barnabás
Bélyegzett/Postatiszta bélyegzett