ÚJ MŰVÉSZET

12 000 Ft

15 600 Ft
( 3 600 Ft kedvezmény)


* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

Lapunk alapvető szerkesztői elve, hogy áttekintést nyújtson korunk magyar és egyetemes képzőművészetének helyzetéről, fontosabb eseményeiről, tendenciáiról, ezért figyelemmel kísérjük a kül- és belföldi kiállításokat, képzőművészeti rendezvényeket, a neves külföldi képzőművészeti vásárokat, különös tekintettel az utóbbi időben azokon részt vevő magyar galériákra. Ugyanakkor fontos művészettörténeti írásokat is megjelentetünk, hogy közelebb hozzuk olvasóinkat a művészet hagyományaihoz és jelenéhez. Célunk, hogy képet adjunk napjaink jelentős alkotóinak tevékenységéről, különös figyelmet fordítva a fiatal művészgenerációk kísérleteire is. Törekszünk arra, hogy az egyetemes művészet tendenciáinak magyarországi megjelenéséről, sajátos helyi ízekkel történő változásairól is beszámoljunk. Tematikus összeállításainkkal, elemző interjúinkkal igyekszünk hozzájárulni a terület aktuális kérdéseinek, problémáinak tisztázásához.

Termék azonosító B058601001200000
Témakör Művészet
Megjelenési forma Évente 12
Rövid leírás Lapunk áttekintést nyújt korunk magyar és egyetemes képzőművészetének helyzetéről, eseményeiről.