AGRO NAPLÓ

6 600 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

Agro Napló független országos mezőgazdasági szakfolyóirat. A MEGFOSZ kizárólagos írott médiája. Az igényes gazdálkodó szakfolyóirata havonta megjelenő számaival a hazai és nemzetközi kutatási eredményekre alapozott, gyakorlatban jól hasznosítható, új ismereteket közvetíti Olvasóinak. Átfogóan taglalja a szántóföldi- és kertészeti termelést a fajtahasználattól a növényvédelmen, a tápanyag-gazdálkodáson, a talajművelésen át a gépesítésig, valamint az állattenyésztést a takarmányozáson, a tartástechnológián át az állategészségügyig.

Termék azonosító B031486001200000
Témakör Mezőgazdaság
Megjelenési forma Évente 12
Rövid leírás Agro Napló független országos mezőgazdasági szakfolyóirat.