CÉGHÍRNÖK

8 010 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

A folyóirat társasági jogi, csődjogi, cégjogi és a cégekre vonatkozó egyéb aktuális kérdésekkel foglalkozik. A lap külön figyelmet szentel a vállalkozások pereivel kapcsolatos eljárásjogi problémáknak, közzéteszi a bírói gyakorlat eredményeit, a vitás jogalkalmazási kérdésekben uralkodónak tekinthető álláspontokat, valamint ismerteteti a közelmúltban megindult Gt.-Ctv. kodifikáció állását, a várható változásokat. A folyóirat továbbá rendszeresen közli a Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtáblák lényegesebb gazdasági jogi döntéseit. A Céghírnök szerkesztői - társasági jogi, csődjogi, cégjogi vonatkozású - olvasói kérdésekre is szívesen válaszolnak a lap hasábjain keresztül.

Termék azonosító B035253000300000
Témakör Jog
Megjelenési forma Évente 12
Rövid leírás Társasági jogi, csődjogi, cégjogi és a cégekre vonatkozó egyéb aktuális kérdésekkel foglalkozik.