300 éve született Fabriczy Kováts Mihály promóciós személyes bélyegív

8 925 Ft

Termék azonosító: 2024111040031

A Magyar Posta promóciós személyes bélyeg kibocsátásával köszönti Fabriczy Kováts Mihály huszárezredest, születésének 300. – hősi halálának 245. évfordulóján. Kováts Mihály egyike a nemzetközileg is ismert magyar emigráns katonatiszteknek. Kiemelkedő, hogy óriási kultusza épült ki az Amerikai Egyesült Államokban az amerikai függetlenségi háború önkénteseként, de nevét a magyar Hávor-, francia Bercsényi-, porosz Székely-huszárok sorában és a lengyel bari konföderáció szabadságharcosai között is számon tartják. A személyes bélyeg szelvényrészének megnyomtatásával készült filatéliai újdonságot 35.000 példányban a Pénzjegynyomda gyártotta, és 2024. május 9-től megvásárolható a Filapostán, a kijelölt postahelyeken, továbbá megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is. Fabriczy Kováts Mihály (Karcag, 1724 – Charleston, Dél-Karolina, 1779. május 11.) nagykunsági református köznemes, akit lengyel harcostársával, Kazimierz Pułaskival együtt az „amerikai lovasság atyjának” neveznek. Bő 39 éven át szolgált huszárként, fordulatos pályája során az osztrák örökösödési háborúban osztrák oldalon a jászkun redemptionális huszárezred zászlósaként, majd a francia Bercsényi-ezred, a hétéves háborúban pedig a porosz 1. huszár-ezred zsoldosaként, immár hadnagyi rangban, önálló csapattest parancsnokaként. 1761-ben kilépett a porosz hadseregből, de a Magyar Királyságban vizsgálati fogságba került, az Udvari Haditanács parancsára Bécsbe szállították, ahol Mária Terézia kegyelemlevelének hála személye tisztázódott, sőt, nyugalmazott főstrázsamesteri (őrnagyi) rangba emelték. Az ezt követő években Eperjesen nőül vette Szinyei-Merse Franciskát, de házassága és saját sorsa egyengetése helyett a lengyel függetlenségi küzdelmekben vett részt, a bari konföderáció ki-képzőjeként katonákat készített fel az oroszok elleni harcra. Itt kötött holtig tartó barátságot a fiatal Kazimierz Pułaski gróffal. 1776 augusztusában Itáliába, onnan Franciaországba távozott. 1777. január 13-án latin nyelvű levelet írt Benjamin Franklin párizsi meghatalmazott követnek és ez év tavaszán megérkezett Bostonba. Jelentkezett az amerikai Kontinentális Hadseregbe, fogadta őt George Washington főparancsnok is, és 1778-ban az amerikai Kontinentális Kongresszus javaslata nyomán a Pułaski-légió kiképzőtisztjének nevezték ki. Fabriczy Kováts Mihály készítette el az amerikai lovasság első szabályzatát. Előbb New Jersey észak-nyugati részén harcolt az angolok és az általuk felbiztatott indiánok ellen, majd Dél-Karolinába vezényelték Lincoln tábornok támogatására. Charleston ostrománál esett el. A bélyeghez tartozó szelvény fő eleme Raskó Aurél festménye. Az alkalmi borítékon Bodó Sándor olajfestménye látható, ahol balra Kazimierz Pułaski brigadéros, jobbra pedig Fabriczy Kováts Mihály ezredes szerepel. Az elsőnapi bélyegzésű alkalmi borítékon (FDC) található bélyegző lenyomatán Fabriczy Kováts Mihály kézírása látható.

Típus promóciós személyes bélyegív
Rövid leírás A Magyar Posta promóciós személyes bélyeg kibocsátásával köszönti Fabriczy Kováts Mihály huszárezredest, születésének 300. – hősi halálának 245. évfordulóján.
Gyártó nyomda Pénzjegynyomda Zrt. (bélyeg), Codex Zrt. (boríték)
Kiadás éve 2024
Kibocsátás időpontja 2024. május 9.
Példányszám 1000
Névérték 8050
Téma évforduló
Tervező Benedek Imre
Bélyegzett/Postatiszta postatiszta