Szent László király palástja

1 016 Ft

Termék azonosító: 4100202

A blokk jobb oldalán Szent László király palástjának motívumai jelennek meg, a bélyegkép részeként a királyi párral, a palást főmotívumát alkotó kereszttel, valamint alnyomati elemként a palást díszes szövésmintájával. A bélyegblokk bal oldalán – a palást őrzési helye – a zágrábi székesegyház belső tere látható. Szent László király palástja egyike a legrégebbi és legértékesebb szőtteseknek, amelyeket a zágrábi székesegyház kincstárában őriznek. Keletkezését és Zágrábba kerülését jórészt középkori legendák és szájhagyomány őrzi. Ennek ellenére az eredeti felirat maradványa, egy piros selyemdarabra hímzett szövegtöredék a miseruha eredetének hitelességét bizonyítja, és szorosan összekapcsolja I. László magyar király alakjával, aki Ilona horvát királynő bátyja és a zágrábi püspökség alapítója volt 1094-ben. A palást szövetét selyemlampaszból szőtték a XI. században Bizáncban. Indigókék színű, az egész felületét hagyományos hexagonális felosztásban kétféle, egymással szabályosan váltakozó virágdísz fedi, palmettával és négy szívvel a közepében. A paláston két királyi alak szerepel, Szent László király és egy ismeretlen királynő. Volt ennek a jelenetnek olyan értelmezése, miszerint a paláston azt a pillanatot ábrázolják, amikor az utolsó horvát király, Zvonimir felesége, Ilona királynő testvérének, László királynak adja át a horvát koronát, mégis az a vélemény vált uralkodóvá, hogy egy ilyen értelmezésre nincs elegendő történelmi, illetve dokumentumokkal igazolható alap. A palástot már Zágrábba hozatalakor átalakították miseruhává, és a későbbiek folyamán többször javították. Az utolsó alapos és átfogó konzerválásra és restaurálásra 1987-ben került sor. László király palástja nemcsak közös történelmünk és a művészettörténet számára bír jelentőséggel, hanem az egész európai történelem szempontjából is jelentős. Egyike ugyanis annak a néhány királyi palástnak amely, ha csak részleteiben is, de megőrződött a középkorból, átvészelve ezer esztendő folyamatos rombolásait és változásait. A magyar és a horvát kibocsátású blokkok együttes bemutatásának céljából reprezentatív kivitelezésű emléklap készült, melyen alkalmi bélyegzéssel érvénytelenítve szerepelnek az újdonságok. A magyar kiadású blokkhoz tartozó alkalmi borítékon és az emléklapon a zágrábi székesegyház egy-egy freskójának részlete, alnyomatként – a blokkal összhangban – a palást díszes szövésmintája látható. Az alkalmi bélyegző grafikáját a palást stilizált rajza díszíti. SO

Rövid leírás A Horvát és a Magyar Posta „Szent László király  Magyarország és Horvátország uralkodója  palástja” elnevezéssel azonos tárgyú, de eltérő grafikai kivitelezésű közös kiadású bélyegblokkot bocsát forgalomba.
Gyártó nyomda Pénzjegynyomda Rt.
Kiadás éve 2003
Kibocsátás időpontja 2003. június 13.
Téma vallás,történelem
Tervező Nagy Péter