100 éve tört ki az első világháború

690 Ft

Termék azonosító: 2014200060012

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával emlékezik az első világháború kitörésének századik évfordulóján. A bélyeg főmotívuma egy összeállított tiszti kitüntetés-sor, az alnyomaton korabeli térképrészlet látható. Az alkalmi borítékon a Károly Csapatkereszt, a Sebesültek Érme és a Háborús Emlékérem elő- és hátlapjai láthatóak. A tervezéséhez forrásanyagot a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum biztosított. A bélyeget Szikits Péter fotóinak felhasználásával Kara György grafikusművész tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomda gyártotta. Az újdonság július 28-tól kapható a nagyobb postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is. Az első világháború – kiterjedt jellegéből fakadóan – az Osztrák–Magyar Monarchia kitüntetési rendszerének számos ponton történő változtatását, bővítését tette szükségessé. Az osztrák–magyar haderő katonáinak harctéri érdemeit a háború kezdetekor még a korábbi évszázadok során alapított kitüntetésekkel ismerték el, a világégés előrehaladtával azonban a növekvő igényeknek megfelelően több új kitüntetésforma is megjelent, egyes elismerések pedig új fokozatokkal egészültek ki. A Monarchia már létező kitüntetései közül többet külalakjukban módosítottak, hogy azok a harctéri érdemekért történt odaítélésről tanúskodjanak. Így „az ellenség előtti vitéz és eredményes magatartásért” a háború ideje alatt számos érdemjelet (vörös-fehér csíkos) „hadiszalagon”, „hadidíszítménnyel”, majd 1917 elejétől az újonnan bevezetett „kardokkal” (két keresztbe fektetett kardot mintázó ékítménnyel) nyerhették el az osztrák-magyar (és a szövetséges) haderők arra érdemesnek ítélt tagjai. A bélyegen első világháborús tiszti kitüntetés-sor látható, harctéri érdemekért adományozott, a hivatalos viselési sorrend szerint összeállított kitüntetésekből. Az elismerések az osztrák–magyar kitüntetésekre jellemző, háromszögletűre hajtott szalagokon függenek, sorrendben: Osztrák császári Lipót Rend lovagkeresztje hadidíszítménnyel, kardokkal; Osztrák császári Vaskorona Rend III. osztálya hadidíszítménnyel, kardokkal; Katonai Érdemkereszt III. osztálya hadidíszítménnyel, kardokkal; Ezüst Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal; Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagon, kardokkal; Károly Csapatkereszt; Sebesültek Érme, szalagján egy sebesülést jelző sávval. (Forrás. Dr. Sallay Gergely történész-muzeológus, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

Típus FDC
Rövid leírás A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával emlékezik az első világháború kitörésének századik évfordulóján. A bélyeg főmotívuma egy összeállított tiszti kitüntetés-sor, az alnyomaton korabeli térképrészlet látható.
Gyártó nyomda ANY Biztonsági Nyomda
Kiadás éve 2014
Kibocsátás időpontja 2014. július 28.
Téma történelem
Tervező Kara György