150 éves a Magyar Tűzoltóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség

535 Ft

Termék azonosító: 2020110060012

A Magyar Posta alkalmi bélyegsor kibocsátásával emlékezik meg a Magyar Tűzoltóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség alapításának 150. évfordulójáról. A kétcímletű bélyegsorozat címletei 50.000-50.000 példányban Kara Orsolya grafikus tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomdában készültek a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma által biztosított forrásanyagok felhasználásával. Az újdonság 2020. május 4-én jelenik meg, és ettől az időponttól kezdve megvásárolható az elsőnapi postákon, a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes postahelyeken és a www.posta.hu-n. Bár Szent István már hozott rendelkezéseket tűzvédelmi céllal, az első komolyabb intézkedések a városi polgárság kialakulásával egyidejűleg jelentek meg. A XVII. században a diák-tűzoltóságok megalakulásával jöttek létre az első, önkéntes alapon szervezett tűzvédelmi erők, melyek közül a debreceni és a sárospataki kollégium diák-tűzoltói emelkedtek ki. A középkor évszázadai során megjelent, különböző tiltó és szabályozó rendelkezések ellenére is egyik tűzeset követte a másikat. Európában az elsők között önkéntes tűzoltó szervezetet a Magyar Királysághoz tartozó Aradon hoztak létre 1835-ben. A szabadságharc következményeként a Habsburg-uralom sokáig nem engedélyezte az önkéntes tűzoltó-egységek működését, így a Soproni Tűzoltó- és Tornaegylet csak 1866-ban, míg a Pesti Tűzoltó-egylet, illetve a főfoglalkozású tűzoltóság 1870-ben – mindkettő Gróf Széchenyi Ödön vezetésével – kezdhette meg működését. Ezt követően már sorra alakultak a különböző tűzoltó egyletek és egyesületek, valamint tűzoltóságok. A 125 Ft-os bélyegkép fő alakja a budapesti tűzoltóság főparancsnoka, a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség első elnöke gróf Széchenyi Ödön, mellette Az első tűzoltó szakkönyv (1864) képe látható. A 135 Ft-os címlet fő alakja a tűzoltóság védőszentje Szent Flórián, mellette pedig az 1871. szeptember 17-i pesti tűzoltógyakorlatról készített metszet részlete és a tűzoltójelkép található. Az alkalmi borítékon egy tűzoltó zászló részlete, a bélyegzőben pedig a tűzoltójelkép stilizált rajza látható.

Típus FDC
Rövid leírás A Magyar Posta alkalmi bélyegsor kibocsátásával emlékezik meg a Magyar Tűzoltóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség alapításának 150. évfordulójáról.
Gyártó nyomda ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Kiadás éve 2020
Kibocsátás időpontja 2020. május 4.
Tervező Kara Orsolya