TERMÉSZET VILÁGA

4 080 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

A Természet Világa (korábbi nevén Természettudományi Közlöny) a világ egyik legrégibb tudományos ismeretterjesztő folyóirata, 2023-ban a 154. évfolyama lát napvilágot. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat lapjaként megjelenő Természet Világa a természettudományos kultúrát terjeszti hazánkban, magas színvonalú, nyelvileg is igényes, népszerű tudományos írásokkal. Szerzői között egykoron és ma is megtalálható a magyar természettudományos – műszaki értelmiség legjava. A Természet Világa alapszámain túl évente két terjedelmes tematikus különszámot is megjelentet.

Termék azonosító B068796000300000
Témakör Tudomány,Ismeretterjesztés
Megjelenési forma Évente 12
Rövid leírás A lap a természettudományos kultúrát terjeszti, magas színvonalú, népszerű tudományos írásokkal.