HONISMERET

4 500 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

A HONISMERET c. folyóirat a honismereti mozgalom egészét fogja át, kitekintve az egész Kárpát-medencére. Igényes történelmi, művelődéstörténeti, néprajzi írásai, történelmi sorsfordulókhoz kapcsolódó közleményei országos érdeklődésre tartanak számot a tudomány és a közművelődés terén egyaránt. A folyóirat az állandó és alkalmi rovatokban megjelenő írásaival jelentős szerepet tölt be az iskolai oktatásban, a hagyományok átadásában, a nemzettudat kialakításában, fenntartásában, az ismertek tárgyilagos, igényes közvetítésében és elmélyítésében. Tájékoztató információival mozgalomszervező szerepet tölt be tagszervezetei és a hasonló érdeklődési körű civil szervezetek körében.

Termék azonosító B044017001200000
Témakör Ismeretterjesztés,Történelem
Megjelenési forma Évente 6
Rövid leírás A folyóirat jelentős szerepet tölt be az iskolai oktatásban, a hagyományok átadásában.