INTERPRESS MAGAZIN

5 160 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

A magazin tematikájának összeállításakor a szerkesztőség kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kiegyensúlyozott arányban minden tudományterületnek helyet adjon (természettudomány, történelemtudomány, pszichológia, társadalomtudomány, bölcsészettudomány és orvostudomány.

Termék azonosító B045850000300000
Témakör Ismeretterjesztés
Megjelenési forma Évente 12
Rövid leírás Különféle tudományterületek kiegyensúlyozott bemutatása.