TÖRTÉNELMI SZEMLE

4 000 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

A Történelmi Szemle a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítőjeként jelenik meg 1958 óta. Valójában alapításától kezdve egyúttal általános tudományos folyóiratként funkcionál a történettudomány területén, sőt mint ilyen, a legmagasabban jegyzett hazai folyóiratok közé tartozik, hiszen a mögötte álló intézet a hazai történettudomány központi intézménye. A Szemle a középkortól a jelenkorig tartó időszak történelmére vonatkozóan tesz közzé tudományos igényű tanulmányokat, valamint könyvismertetéseket, vitacikkeket tematikus korlátozás nélkül. Szerzői között a hazai történettudomány különböző intézményeinek munkatársai vegyesen képviseltetik magukat, de rendszeresen közöljük külföldi történészek munkáit is magyar fordításban, így például a Történettudományi Intézetbe meghívott külföldi vendégek előadásait.

Termék azonosító B610355001200000
Témakör Tudomány,Történelem
Megjelenési forma Évente 4
Rövid leírás A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője.