MÚLTUNK

4 800 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

A Múltunk a modern kor, a 20. század politikatörténetét bemutató negyedévi folyóirat. Rendszeresen közzétesz újonnan feltárt értékes, korjelző dokumentumokat, továbbá helyet ad társadalom-, irodalom- és eszmetörténeti jellegű írásoknak is. Célja, hogy új kutatási eredmények gyors közreadásával segítse a történelem oktatását, és, hogy a történettudomány szakmai követelményeinek eleget téve árnyaltan, hitelesen mutassa be Magyarország és Európa történelmét.

Termék azonosító B057617001200000
Témakör Politika,Történelem,Közélet
Megjelenési forma Évente 4
Rövid leírás A modern kor, a 20. század politikatörténetét bemutató folyóirat.