KOMMENTÁR

3 980 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

A Kommentár arra vállalkozik, hogy évente négyszer, 128 oldalon a hit, a vélemény és a tulajdon szabadsága mellett érveljen, sorra vegyen magyar gondokat és külhoni problémákat. Hazahozzon megoldásokat, és megpróbáljon egyenes választ adni a mi kérdéseinkre. A Kommentár nem zárt szemle, de határozott álláspontja van. Szívesen vitázik, de nem hajlandó perlekedni.

Termék azonosító B049940000600000
Témakör Kultúra
Megjelenési forma Évente 4
Rövid leírás A Kommentárnak határozott álláspontja van. Szívesen vitázik, de nem hajlandó perlekedni.