SOPRONI SZEMLE

4 000 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

A Soproni Szemle a Soproni Városszépítő Egyesület művelődéstörténeti folyóirata, amely 1937-es alapítása óta folyamatosan megújulva közöl Sopron, a történeti Sopron vármegye és tágabb értelemben a Nyugat-Dunántúl területére vonatkozó friss kutatási eredményeket és áttekintéseket történeti, néprajzi, művészettörténeti, régészeti, tudománytörténeti kérdésekről, a régió épített, tárgyi és szellemi örökségéről. A tanulmányokat minden számban egy-egy fő téma köré csoportosítjuk. Műhely rovatunkban rövidebb, aktuális kutatási kérdésekkel foglalkozó írásokat, beszámolókat közlünk, Soproni arcok rovatunkban a régmúlt, a közelmúlt és a jelen történelemformáló személyiségeit mutatjuk be, a Soproni könyvespolc ismertetői a frissen megjelent helyi és regionális vonatkozású kötetekre hívják fel a figyelmet. Hangsúlyt fektetünk a város életében fontos szerepet játszó évfordulók, így az 1921-es népszavazás, a soproni németség kitelepítése (1946) vagy az 1956-os forradalom hiteles bemutatására is.

Termék azonosító B065607001200000
Témakör Kultúra
Megjelenési forma Évente 4
Rövid leírás Soproni Szemle a Soproni Városszépítő Egyesület művelődéstörténeti folyóirata