ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI SZEMLE

9 950 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

A folyóirat egyrészről döntvénytár: közli a megjelenést megelőző fél év legfontosabb, olyan határozatainak összefoglalóit, amelyek felkelthetik különösen a peres bírói gyakorlat, az önkormányzati jogalkotók, de a jogi képviseletet ellátó ügyvédek, sőt bárki érdeklődését. A lap másrészről szakmai folyóirat, hiszen a 'Tanulmányok' rovatban olyan írások megjelentetésére helyezi a hangsúlyt, amelyek az alkotmánybíráskodás iránt érdeklődő gyakorlati és elméleti szakemberek számára is hasznosak lehetnek. Az önkormányzati választásokat követően megjelent második lapszám például az Alkotmánybíróság és az önkormányzatok közötti kapcsolatra fokuszál, felvillantva e kapcsolat több aspektusát.

Termék azonosító B029832001200000
Témakör Jog
Megjelenési forma Évente 2
Rövid leírás A folyóirat egyrészről döntvénytár, másrészről szakmai folyóirat.