CSALÁDI JOG

22 000 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

A folyóirat tárgyalja a jogászok és a családjogi ügyekben eljáró más szakemberek által felvetett gyakorlati kérdéseket, tájékoztatást nyújt az országos és a nemzetközi családjogi gyakorlatról, valamint lehetővé teszi a jogalkalmazási kérdések magas szintű megvitatását. A jogi tárgykör nem korlátozódik a szűk értelemben vett családjogra, hanem a családdal foglalkozó, a családot, a gyermekek jogait érintő valamennyi jogterületre kiterjed. A folyóirat nemcsak a családjoggal foglalkozó jogászok, hanem a család- és gyermekvédelemben dolgozó nem jogász munkatársak (gyámhatósági, rendőrségi alkalmazottak, pedagógusok) érdeklődésére is számot tart.

Termék azonosító B035600001200000
Témakör Jog
Megjelenési forma Évente 4
Rövid leírás Családjoggal foglalkozó jogászok mellett, a család- és gyermekvédelemben dolgozó munkatársaknak szól.