EURÓPAI JOG

22 200 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

A folyóirata mindeddig az első és egyetlen olyan magyar nyelvű szakmai lap, amely tematikus jelleggel dolgozza fel, illetve kíséri figyelemmel az Európai Unió jogalkotását és joggyakorlatát. A folyóirat alapító célkitűzése, hogy a közösségi joggal és a magyar jogharmonizációval kapcsolatos gyakorlatorientált kérdések elméleti kidolgozását tartalmazó tanulmányokat jelentessen meg, s így kézzelfogható segítséget nyújtson a praktizáló jogászok számára. Az Európai Jog folyóiratban bármely területen dolgozó magyar jogász megtalálhatja a munkájához szükséges közösségi jogi iránymutatást, ezért meggyőződésünk, hogy nem hiányozhat egyetlen szakember íróasztaláról sem.

Termék azonosító B037808001200000
Témakör Jog
Megjelenési forma Évente 6
Rövid leírás Tematikus jelleggel dolgozza fel, kíséri figyelemmel az Európai Unió jogalkotását és joggyakorlatát.