IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE

6 300 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kéthavonta publikált önálló folyóirata, amely az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemző értelmezését tartalmazó tanulmányokat teszi közzé, jogeseteket tárgyal, tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeire vonatkozó híreket és a nemzetközi kitekintőt.

Termék azonosító B046088000600000
Témakör Ipar,Jog
Megjelenési forma Évente 6
Rövid leírás Tanulmányok, jogesetek az iparjogvédelem és a szerzői jogi védelem témakörében.