ÍTÉLŐTÁBLAI HATÁROZATOK

24 000 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

Az Ítélőtáblai Határozatok kiadvány célja, hogy az öt ítélőtábla joggyakorlatának teljes keresztmetszetét adja minden ügyszakban. A 2023-ban immár huszadik évfolyamába lépő döntvénytár az ítélőtáblák által büntető, polgári, gazdasági és munkajogi ügyszakban hozott legfontosabb, a joggyakorlatot leginkább orientáló határozatokat teszi közzé. Az ítélőtáblák döntéseit az öt bírósági elnökből álló Szerkesztőbizottság válogatja, a döntvénytár szerkesztésében részt vesznek a bíróságok kollégiumvezetői is.

Termék azonosító B046552001200000
Témakör Jog
Megjelenési forma Évente 4
Rövid leírás Az öt ítélőtábla joggyakorlatának teljes keresztmetszete minden ügyszakban.