ÍTÉLŐTÁBLAI HATÁROZATOK

22 000 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

Az Ítélőtáblai Határozatok kiadvány célja, hogy az öt ítélőtábla joggyakorlatának teljes keresztmetszetét adja minden ügyszakban. A nyolcadik évfolyamában járó döntvénytár az ítélőtáblák által büntető, polgári, gazdasági és közigazgatási ügyszakban hozott legfontosabb, a joggyakorlatot leginkább orientáló határozatokat, valamint a kollégiumi állásfoglalásokat teszi közzé. Az ítélőtáblák döntéseit az öt bírósági elnökből álló Szerkesztőbizottság válogatja, a döntvénytár szerkesztésében részt vesznek a bíróságok kollégiumvezetői is.

Termék azonosító B046552001200000
Témakör Jog
Megjelenési forma Évente 4
Rövid leírás Az öt ítélőtábla joggyakorlatának teljes keresztmetszete minden ügyszakban.