KÖZJOGI SZEMLE

24 000 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

A lap olyan aktuális, a társadalom széles körét érintő témákat elemez a gyakorlat számára hasznosítható módon, amelyek a közjoggal foglalkozó szakembereket mindennapi munkájuk során is foglalkoztatják. A folyóirat célja, hogy tájékoztasson a közjog - főleg az alkotmányjog, a közigazgatási jog és a nemzetközi közjog - tárgykörében született tudományos eredményekről, az alkotmányosság és az önkormányzatiság komplex követelményeiről és a gyakorlat által felvetett jelenbeli problémákról, ezzel is ösztönözve a kérdésekre illetve a szükségletekre adható lehetséges válaszok áramlását.

Termék azonosító B051422001200000
Témakör Jog
Megjelenési forma Évente 4
Rövid leírás Aktuális, a társadalom széles körét érintő témák elemzése a gyakorlat számára hasznosítható módon.