MAGYAR JOG

14 700 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

A Magyar Jogász Egylet ötvenhetedik évfolyamában járó, havonta megjelenő rangos folyóiratának célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása. Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

Termék azonosító B054061000600000
Témakör Jog
Megjelenési forma Évente 12
Rövid leírás A joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.