VILÁGTÖRTÉNET

2 000 Ft

* Az előfizetés kezdete tárgyhónap 21.-ig következó hó elseje lehet

A Világtörténet a magyarországi egyetemes történeti kutatás 37. évfolyamában járó meghatározó fóruma. A cikkek és recenziók szerzői egyrészt az akadémiai kutatóműhelyek munkatársai, másrészt a felsőoktatási intézmények oktatói és doktoranduszai közül kerülnek ki, de számos jeles külföldi történész is publikál a folyóiratban. A lap tartalmában és külsejében 2011-ben teljesen megújult, a vegyes tartalmú lapszámokat felváltották a tematikus összeállítások. A szerkesztőség fontosnak tartja, hogy a Világtörténet tájékoztatást adjon az európai historiográfiai kérdésekről, új témákról, új módszertani megközelítésekről, valamint vitákról. A folyóirat tematikus számaiban nagy figyelmet szentel egy-egy nagytáj fejlődését meghatározó tényezőknek (például a Közel-Kelet, Kelet-Ázsia, a Kaukázus történeti kérdéseinek, az idei évben a Vatikán és Közép-Európa kapcsolatainak, az első világháború közép-európai és balkáni vonatkozásainak, illetve a birodalmi gondolatnak az orosz területeken).

Termék azonosító B075008001200000
Témakör Társadalom,Történelem
Megjelenési forma Évente 4
Rövid leírás A Világtörténet a magyarországi egyetemes történeti kutatás meghatározó fóruma.